Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Μεσσηνία
Ερώτηση Θ. Πετράκου για την  δημιουργία μουσείου Κορινθιακής σταφίδας στην Κορώνη

Ερώτηση Θ. Πετράκου για την δημιουργία μουσείου Κορινθιακής σταφίδας στην Κορώνη

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος προς τους Υπουργούς προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού & Αθλητισμού για την δημιουργία μουσείου Κορινθιακής…

Επιστολή Δ. Μανιάτη στην Υπουργό Τουρισμού για την εγγραφή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στα Εμπορικά Επιμελητήρια

Επιστολή Δ. Μανιάτη στην Υπουργό Τουρισμού για την εγγραφή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στα Εμπορικά Επιμελητήρια

Επιστολή έστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Δημήτρης  Μανιάτης προς την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη για την εγγραφή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στα κατά τόπους Εμπορικά Επιμελητήρια. Συγκεκριμένα ο…

Γ. Αργυράκης: “Εάν δεν υπάρχει κώλυμα θα γίνει η αύξηση των μελών του Δ.Σ. της«Αναπτυξιακής Μεσσηνίας» Α.Ε.”

Γ. Αργυράκης: “Εάν δεν υπάρχει κώλυμα θα γίνει η αύξηση των μελών του Δ.Σ. της«Αναπτυξιακής Μεσσηνίας» Α.Ε.”

«Το Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της «Α­να­πτυ­ξια­κής Μεσ­ση­νί­ας» Α.Ε. σε συ­νερ­γα­σί­α με τους με­τό­χους της ε­φό­σον δι­α­πι­στω­θεί ό­τι δεν υ­πάρ­χει κώ­λυ­μα στην αύ­ξη­ση των με­λών του Δ.Σ., θα προ­χω­ρή­σει σ’…

Συνάντηση μελών του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορώνη για το επιχειρούμενο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ

Συνάντηση μελών του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορώνη για το επιχειρούμενο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ

Συ­νάν­τη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες 30 Ι­ου­λί­ου στην Κο­ρώ­νη με­λών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και άλ­λων πο­λι­τών της πε­ρι­ο­χής. Στη συ­νάν­τη­ση πα­ρευ­ρέ­θη­καν ο Βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος, ο πε­ρι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος…

Π. Τατούλης «Η Περιφέρεια θα παράσχει άμεση υποστήριξη στη λειτουργία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων»

Π. Τατούλης «Η Περιφέρεια θα παράσχει άμεση υποστήριξη στη λειτουργία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων»

«Χρει­α­ζό­μα­στε προ­ω­θη­μέ­νες και τολ­μη­ρές ι­δέ­ες για να α­να­πτύ­ξου­με τον το­μέ­α της ε­φαρ­μο­σμέ­νης έ­ρευ­νας, της και­νο­το­μί­ας, της έ­ξυ­πνης ε­ξει­δί­κευ­σης» δή­λω­σε ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρος Τα­τού­λης «ώ­στε να χα­ρά­ξου­με α­πό…

Ο...Αστρίτης

Τα οικογενειακά και κομματικά “ρουσφέτια” προσλήψεων, των Ευρωβουλευτών. ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΑ τα “στελέχη” των γραφείων των 300 της Ελληνικής Βουλής!

29 Ι­ου­λί­ου 2014 @. Εί­ναι εκ­πλη­κτι­κή η “εί­δη­ση” στο ΘΕ­ΜΑ για τους δι­ο­ρι­σμούς των συ­νερ­γα­τών…

Οι “διαμάχες” Δημάρχων της Μεσσηνίας για…ανύπαρκτους δρόμους. Τρία χρόνια “μελέτες και…κατασκευές” ενώ δήλωναν πως είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ που…τέλειωσε!

28 Ι­ου­λί­ου 2014 @. Ξε­πε­ρά­σα­με την.­..δι­ε­τί­α, α­πό τό­τε που οι τρείς Μεσ­σή­νιοι Δή­μαρ­χοι, έ­δι­ναν κοι­νή…

Ο “καλός” λιγνίτης φέτος και ο “κακός” πέρσι! Σπέκουλα και ψέματα με …γαρνιτούρα διακομματικής ασχετοσύνης (ή…συμφερόντων)!

@. Αρ­χι­κά, πρέ­πει κά­ποι­ος να πει στα.­.­.”τη­λε­πα­ρά­θυ­ρα” και κα­μιά.­.. α­λή­θεια! @. Σχε­τι­κά με τον.­.. λι­γνί­τη!…

Οι…”στιγμές” καταγράφουν την ιστορία! Τα…πέναλτι του αγώνα Κόστα Ρίκα-Ελλάδα και η πολιτική των…”στιγμών”!

30 Ι­ου­νί­ου ´14 @. Τε­λι­κά, τα πάν­τα κρί­νον­ται σε.­.­.”στιγ­μές” και ό­χι σε με­θο­δευ­μέ­νες και προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες…

Η “Κεντροαριστερά” και οι…Κληρονόμοι του “Τσιφλικά”. Έχει εξαφανιστεί ο όρος…Σοσιαλισμός από τις “ταμπέλες”!

24 Ι­ου­νί­ου ´14 @. Ό­λοι, α­να­κά­λυ­ψαν το με­γά­λο.­.. πο­λι­τι­κό “κε­νό” που υ­πάρ­χει, με­τα­ξύ Ν.Δ. και…

Tιτιβίσματα…

Ο καιρός


Καλαμάτα, Ελλάδα
28 °C
Partly Cloudy

Social Media

Youtube

Users on page

Now online: 1
Overall: 107076
Ειδήσεις

Μειωμένη κατά 50% η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων

Μειωμένη κατά 50% η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων

«Πε­ρί­ερ­γη» δι­ά­τα­ξη α­πα­γο­ρεύ­ει προ­ε­κλο­γι­κά τη δη­μο­σι­ο­ποί­η­ση κα­ταγ­γε­λι­ών εις βά­ρος υ­πο­ψη­φί­ων μέ­σω του Τύ­που- Θα μοι­ρά­ζον­ται τα πο­σά με βά­ση τις πραγ­μα­τι­κές ε­πι­δό­σεις της οι­κο­νο­μί­ας – Τέ­λος στον α­κα­τά­σχε­το…

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Χρυσή Αυγή και φορολογία Εκκλησίας

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Χρυσή Αυγή και φορολογία Εκκλησίας

Ε­κτε­νείς α­να­φο­ρές στη Χρυ­σή Αυ­γή, οι υ­πο­στη­ρι­κτές της ο­ποί­ας «ε­ξα­κο­λου­θούν να α­σπά­ζον­ται α­νοι­κτά τον αν­τι­ση­μι­τι­σμό και το ρα­τσι­σμό και συν­δέ­ον­ται με βί­αι­ες ε­πι­θέ­σεις», αλ­λά και στα φο­ρο­λο­γι­κά προ­νό­μια…

Απολύσεις και ΕΛΣΤΑΤ δυναμιτίζουν το κλίμα σε Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ

Απολύσεις και ΕΛΣΤΑΤ δυναμιτίζουν το κλίμα σε Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ

Δεν κά­νει πί­σω το ΠΑ­ΣΟΚ για την πο­σό­στω­ση του 15% στην α­ξι­ο­λό­γη­ση των δη­μο­σί­ων υ­παλ­λή­λων ε­νώ δεν προ­τί­θε­ται να συ­ναι­νέ­σει στις 6.500 α­πο­λύ­σεις που εκ­κρε­μούν έ­ως το τέ­λος…

Διορίζει ο ένας τα παιδιά του άλλου

Διορίζει ο ένας τα παιδιά του άλλου

Ε­κτός α­πό τον μι­σθό των 15.000 ευ­ρώ, κά­θε ευ­ρω­βου­λευ­τής μοι­ρά­ζε­ται άλ­λα 21.000 ευ­ρώ τον μή­να με συ­ζύ­γους, φί­λους και συγ­γε­νείς – Ό­χι έ­να, αλ­λά 33 «δι­κά μας παι­διά»…

Άρθρα-Απόψεις

Το overbooking της ανευθυνότητας

Το overbooking της ανευθυνότητας

Του Γιώργου  πουλοκέφαλου* Η   αυστηρή  προειδοποίηση   της  Task    Force  στην πρόσφατη έκθεση  της,  δηλώνει  με  τον  πλέον  κατηγορηματικό  τρόπο ότι  ο …

Πολιτικοί υπέρ-ήρωες

Πολιτικοί υπέρ-ήρωες

Του Κώ­στα Αρ­γυ­ρού* Ο Κώ­στας Κα­ρα­μαν­λής πριν α­πό με­ρι­κά χρό­νια, φο­ρών­τας το μπου­φάν του α­ε­ρο­πό­ρου μέ­σα στο κα­τα­κα­λό­και­ρο, προ­σπα­θού­σε να μας…

Τα deal των εργολάβων

Τα deal των εργολάβων

Του Τά­σου Τέλ­λο­γλου Κα­τ’ αρ­χήν κά­ποι­οι εν­δει­κτι­κοί προ­ϋ­πο­λο­γι­σμοί. Τα χρό­νια της κρί­σης: Μια πλα­κό­στρω­ση πλα­τεί­ας 100 τε­τρα­γω­νι­κών σ’ έ­να χω­ριό του…