Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Μεσσηνία
Επίσκεψη του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως στην Αστυνομίας και στην Πυροσβεστική στην Καλαμάτα

Επίσκεψη του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως στην Αστυνομίας και στην Πυροσβεστική στην Καλαμάτα

Ο Υ­πουρ­γός Δη­μό­σιας Τά­ξης και Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη Βα­σί­λης Κι­κί­λιας ε­πι­σκέ­φθη­κε χθες την Δι­εύ­θυν­ση Α­στυ­νο­μί­ας και την Πυ­ρο­σβε­στι­κή Υ­πη­ρε­σί­α της Μεσ­ση­νί­ας και ε­νη­με­ρώ­θη­κε για θέ­μα­τα α­σφά­λειας και πυ­ρό­σβε­σης.…

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για το μέλλον των περιφερειακών καναλιών μετά την μετάβαση στην ψηφιακή Εποχή

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για το μέλλον των περιφερειακών καναλιών μετά την μετάβαση στην ψηφιακή Εποχή

Την α­νη­συ­χί­α τους για το μέλ­λον των πε­ρι­φε­ρεια­κών σταθ­μών εκ­φρά­ζουν σε ε­ρώ­τη­ση τους προς τον υ­πουρ­γό υ­πο­δο­μών και με­τα­φο­ρών οι βου­λευ­τές της Πε­λο­πον­νή­σου με­τα­ξύ των ο­ποί­ων και ο…

Να αποσυρθεί το Π.Δ. το οποίο δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες Υπεραστικών Λεωφορείων να απολύουν οδηγούς

Να αποσυρθεί το Π.Δ. το οποίο δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες Υπεραστικών Λεωφορείων να απολύουν οδηγούς

4ωρη στάση εργασίας την Κυριακή 31 Αυγούστου  σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόλυση οδηγού. Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Προσωπικού Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών Μεσσηνίας  ζητούν…

Τα «καμένα» επισκέφθηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξεως Β. Κικίλιας

Τα «καμένα» επισκέφθηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξεως Β. Κικίλιας

Ο Υ­πουρ­γός Δη­μό­σιας Τά­ξε­ως και Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη Βα­σί­λης Κι­κί­λιας ε­πι­σκέ­φθη­κε την πλη­γεί­σα πε­ρι­ο­χή α­πό την πρό­σφα­τη πυρ­κα­γιά στην πε­ρι­ο­χή Ι­θώ­μη και συγ­κε­κρι­μέ­να την Αρ­χαί­α Μεσ­σή­νη τα Ζερ­μπί­σια,…

Γ. Τσώνης: «Δεν θα παρακολουθήσουμε ολόκληρη την τελετή ορκωμοσίας, περιοριζόμενοι στα απολύτως αναγκαία»

Γ. Τσώνης: «Δεν θα παρακολουθήσουμε ολόκληρη την τελετή ορκωμοσίας, περιοριζόμενοι στα απολύτως αναγκαία»

«Εν α­να­μο­νή λοι­πόν της εν λό­γω α­πό­φα­σης για το α­πο­τέ­λε­σμα στο Δή­μο μας, αρ­νού­με­θα να α­πο­δε­χθού­με, πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο δε να συμ­με­τά­σχου­με σε ο­ποι­ασ­δή­πο­τε μορ­φής «φι­έ­στα» ε­τοι­μά­ζε­ται στο Δη­μαρ­χεί­ο…

Ο...Αστρίτης

Πρώτες δημοσκοπήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ οκτώ (8) μονάδες μπροστά. Σεπτέμβρης αλλαγών στα… πάντα όλα!

@. Έρ­χε­ται ο Σε­πτέμ­βρης με βή­μα γορ­γό και φέρ­νει μα­ζί του τα .­..πάν­τα! @. Ό­χι…

Πολιτική εμφάνιση των νέων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία. Ν. Πατσαρίνος, Π. Στέφανος και Δ. Δριμής έχουν ξεχωριστή θέση για την “κατάληψη” του Κεντροαριστερού χώρου!

28 Αυ­γού­στου ´14 @. Σι­γά-σι­γά περ­νά­νε στην συ­νεί­δη­ση των Μεσ­ση­νί­ων τα νέ­α πο­λι­τι­κά πρό­σω­πα του…

Η νέοκαλλικρατική …κοντροθητεία των Τατούλη-Νίκα, οδηγούν τους Αλειφέρη, Μπούζα και Μαντά σε… πολιτικές κρασοσυσκέψεις, προβληματισμού!

24 Αυ­γού­στου ´14 @. Λί­γες μέ­ρες μέ­χρι την έ­ναρ­ξη της νέ­ας.­.. Καλ­λι­κρα­τι­κής πε­ρι­ό­δου (2014-19) για…

Ο καιρός


Καλαμάτα, Ελλάδα
22 °C
Partly Cloudy

Social Media

Youtube

Users on page

Now online: 2
Overall: 111154
Ειδήσεις

Κυβέρνηση στο «κόκκινο»

Κυβέρνηση στο «κόκκινο»

Ω­ρο­λο­για­κή βόμ­βα α­πο­τε­λούν για την κυ­βέρ­νη­ση τα «κόκ­κι­να δά­νεια». Ο­σο κι αν ε­πι­θυ­μεί δι­α­κα­ώς να δο­θεί πα­ρά­τα­ση στην ι­σχύ­ου­σα δι­ά­τα­ξη για την προ­στα­σί­α της κύ­ριας κα­τοι­κί­ας α­πό πλει­στη­ρια­σμούς,…

Ανοίγματα από τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την αυτοδυναμία

Ανοίγματα από τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την αυτοδυναμία

Θε­τι­κός σε στή­ρι­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για την αυ­το­δυ­να­μί­α δη­λώ­νει ο συ­νερ­γά­της του Α­λέ­ξη Τσί­πρα, Νί­κος Παπ­πάς Α­νοίγ­μα­τα που θα φέ­ρουν τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, στην αυ­το­δυ­να­μί­α, προ­α­ναγ­γέλ­λει ο δι­ευ­θυν­τής του…

«Μπλόκο» της τρόικας στα κυβερνητικά σχέδια

«Μπλόκο» της τρόικας στα κυβερνητικά σχέδια

Την ώ­ρα που κυ­βερ­νη­τι­κές πη­γές δι­αρ­ρέ­ουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για «ε­ξαι­ρε­τι­κό κλί­μα» στη συ­νάν­τη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Αν­τώ­νη Σα­μα­ρά με τον νέ­ο πρό­ε­δρο της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής, Ζαν Κλοντ Γι­ούν­κερ, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε…

Δημοσκόπηση tvxs: Με 8 μονάδες διαφορά προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ – Μεγάλη πτώση της ΝΔ

Δημοσκόπηση tvxs: Με 8 μονάδες διαφορά προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ – Μεγάλη πτώση της ΝΔ

Με 8 μο­νά­δες δι­α­φο­ρά προ­η­γεί­ται στην πρό­θε­ση ψή­φου ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (25,8%) έ­ναν­τι της ΝΔ (17,7%) που ση­μει­ώ­νει εν­τυ­πω­σια­κή πτώ­ση, α­πο­τέ­λε­σμα και του φιά­σκου του ΕΝ­ΦΙΑ, ό­πως προ­κύ­πτει α­πό…

Άρθρα-Απόψεις

Μόλις βγήκαν οι βάσεις…

Μόλις βγήκαν οι βάσεις…

Της Εμμανουέλα Αάμερ Μουλατσιώτη* Οι βά­σεις προ ο­λί­γων η­με­ρών βγή­καν. Και τό­τε έ­γι­ναν σε κά­θε νε­α­νι­κή πα­ρέ­α και ι­στο­σε­λί­δα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης…

“Άσπρη νύχτα μαύρη νύχτα, παρ’ τα φράγκα μου και πνίχτα ! “

“Άσπρη νύχτα μαύρη νύχτα, παρ’ τα φράγκα μου και πνίχτα ! “

Του Θό­δω­ρου Γα­λα­νό­που­λου Πα­λιά στα παι­δι­κά μου χρό­νια, μια δυ­ο φο­ρές το χρό­νο στην πό­λη μου εί­χε έ­να πα­ζά­ρι, μια εμ­πο­ρο­πα­νή­γυ­ρη.…

Όταν ο προγραμματισμός «βρωμάει» από το «κεφάλι»

Όταν ο προγραμματισμός «βρωμάει» από το «κεφάλι»

Του Νίκου Πατσαρίνου* Στις 2 τελευταίες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και λίγες μέρες πριν αναλάβει το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο λήφθηκαν αποφάσεις…