Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Μεσσηνία
Αποκαθίσταται η κατάπτωση που έχει δημιουργηθεί στο δρόμο από Βαλύρα προς Ι.Μ. Βουλκάνου

Αποκαθίσταται η κατάπτωση που έχει δημιουργηθεί στο δρόμο από Βαλύρα προς Ι.Μ. Βουλκάνου

Α­πο­κα­θί­στα­ται η κα­τά­πτω­ση που έ­χει δη­μι­ουρ­γη­θεί στο δρό­μο α­πό 7η ε­παρ­χια­κή ο­δό προς Ι­ε­ρά Μο­νή Βουλ­κά­νου, μέ­σω της ερ­γο­λα­βί­ας, με χρη­μα­το­δό­τη­ση 570.000 €, α­πό το Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων,…

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την βελτίωση του δρόμου στο  Κακοπέτρι

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την βελτίωση του δρόμου στο Κακοπέτρι

Ξε­κί­νη­σαν οι ερ­γα­σί­ες για την βελ­τί­ω­ση του δρό­μου α­πό το Κα­κο­πέ­τρι έ­ως δι­α­σταύ­ρω­ση ο­δού Βα­λύ­ρας – Αρ­χαί­ας Μεσ­σή­νης με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 455.000 € , με τη δι­α­μόρ­φω­ση του κα­τα­στρώ­μα­τος…

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεσσήνης

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεσσήνης

Εν­τά­χθη­κε στο Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων με α­πό­φα­ση του Υ­πουρ­γού Υ­πο­δο­μών, Με­τα­φο­ρών και Δι­κτύ­ων κ. Χρυ­σο­χοί­δη, κα­τό­πιν και σύμ­φω­νης γνώ­μης του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου κ. Τα­τού­λη, το έρ­γο: «Α­πο­κα­τά­στα­ση ζη­μι­ών…

Προσπάθειες του Δήμου Μεσσήνης να μην πληρωθούν για δεύτερη φορά οφειλές ύδρευσης της ΔΕ Βουφράδος

Προσπάθειες του Δήμου Μεσσήνης να μην πληρωθούν για δεύτερη φορά οφειλές ύδρευσης της ΔΕ Βουφράδος

Προ­σπά­θει­ες γί­νον­ται α­πό τον Δή­μο Μεσ­σή­νης να μην πλη­ρω­θούν για δεύ­τε­ρη φο­ρά ο­φει­λές ύ­δρευ­σης α­πό τους δη­μό­τες οι ο­ποί­οι δεν εί­χαν κρα­τή­σει την α­πό­δει­ξη πλη­ρω­μής στον τέ­ως Δή­μο…

Σαϊτοπόλεμος θα πραγματοποιηθεί στην Εύα και στην Μεσσήνης

Σαϊτοπόλεμος θα πραγματοποιηθεί στην Εύα και στην Μεσσήνης

Για μια α­κό­μα χρο­νιά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ο Σα­ϊ­το­πό­λε­μος στο Δή­μο Μεσ­σή­νης.  Πρό­κει­ται για έ­να έ­θι­μο με ρί­ζες α­πό την ε­πα­νά­στα­ση του 1821, το ο­ποί­ο α­να­βι­ώ­νει κά­θε Κυ­ρια­κή του…

Ο...Αστρίτης

Τα …Πάθη των αποτελεσμάτων στις μέχρι τώρα… δημοσκοπήσεις. Ο σκανδαλολογικός-αντιτατουλικός αγώνας φέρνει αντίθετα αποτελέσματα

17 Α­πρί­λη ´14 @. Ε­βδο­μά­δα των…Πα­θών, για την Χρι­στι­α­νο­σύ­νη. @. Τα μέ­γι­στα… Πά­θη ό­μως εί­ναι…

Οι πολίτες “χαλαρά” λόγω Πάσχα και…αδιαφορίας, ενώ οι υποψήφιοι “βολεύονται” με δημοσκοπήσεις …μαϊμού!

16 Α­πρί­λη ´14 @. Χτυ­πά­ει το τη­λέ­φω­νο στο σπί­τι α­να­γνώ­στη της στή­λης. @. Α­κού­ει, με­τά…

Το ΠΑΣΟΚ στην Πελοπόννησο και οι …εκφραστές του! Τι είπε ο Βενιζέλος και όλα δείχνουν…τριχοτόμηση!

13 Α­πρί­λη ´14 @. Πριν λί­γες μέ­ρες ο Ευ­άγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος εί­πε πως το ΠΑΣΟΚ …έ­χει…

Η “εικόνα” της…προεκλογικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με δημοσκόπηση χωρίς…κόστος!

12 Α­πρί­λη ´14 @. Τε­λι­κά οι Πε­λο­πον­νή­σιοι εί­ναι …γά­τες! @. Ε­νώ ο Πρε­τεν­τέ­ρης βά­ζει το…

Πάνε για “συγχωνεύσεις” Περιφερειακών Συνδυασμών. Όμως αντί για… πρόσθεση θα προκύψει…αφαίρεση! Κολλάνε στον…ηγέτη!

11 Α­πρί­λη ´14 @. Ορ­γιά­ζουν οι συ­σκέ­ψεις για “συγ­χω­νεύ­σεις” συν­δυα­σμών! @. Ι­δι­αί­τε­ρα στον χώ­ρο της……

Έρχονται …συγχωνεύσεις συνδυασμών μετά τις αποτυχημένες, φιλόδοξες… αυτοτελείς “καθόδους”! Megaλες “αποκαλύψεις” με …μικροαψιμαχίες!

10 Α­πρί­λη ´14 @. Α­φού μας…έ­πρη­ξαν με τις φι­λο­δο­ξί­ες τους οι υ­πο­ψή­φιοι Δή­μαρ­χοι και Πε­ρι­φε­ρειά­ρχες…

Ο καιρός


Καλαμάτα, Ελλάδα
9 °C
Mostly Cloudy

Social Media

Youtube

Users on page

Now online: 2
Overall: 83704
Ειδήσεις

Ο Σόιμπλε… ψηφίζει Σαμαρά και εμπιστεύεται Στουρνάρα

Ο Σόιμπλε… ψηφίζει Σαμαρά και εμπιστεύεται Στουρνάρα

Ο Βόλ­φγκανγκ Σό­ιμ­πλε μι­λών­τας στην «Κα­θη­με­ρι­νή» κά­λε­σε τον ελ­λη­νι­κό λα­ό να συ­νε­χί­ζει να εμ­πι­στεύ­ε­ται τον Αν­τώ­νη Σα­μα­ρά και χα­ρα­κτή­ρι­σε ως θε­τι­κό βή­μα την έ­ξο­δο της χώ­ρας μας στις…

Κριτική από Κουβέλη σε Κουμουνδούρου, Ελιά, Ποτάμι

Κριτική από Κουβέλη σε Κουμουνδούρου, Ελιά, Ποτάμι

«Το σάλ­πι­σμα του ΣΥΡΙΖΑ για ε­πι­στρο­φή στη δραχ­μή ή­ταν το κα­λύ­τε­ρο προ­ε­κλο­γι­κό δώ­ρο στον κ. Σα­μα­ρά»! Με τη δη­κτι­κή αυ­τή φρά­ση σχο­λί­α­σε χθες (στην «Η­με­ρη­σί­α») ο κ. Φώ­της…

Νέο «θερμό» επεισόδιο Τσίπρα-Λαφαζάνη

Νέο «θερμό» επεισόδιο Τσίπρα-Λαφαζάνη

Ποι­ες εί­ναι τε­λι­κά οι υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τες Νέ­ο «θερ­μό» ε­πει­σό­διο έ­γι­νε χθες α­νά­με­σα στον Α­λέ­ξη Τσί­πρα και στον Πα­να­γι­ώ­τη Λα­φα­ζά­νη με α­φορ­μή τις υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τες, στη συ­νε­δρί­α­ση της Πο­λι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του…

Β. Μιχαλολιάκος: Να διαλύσει τη ΝΔ ο Α. Σαμαράς

Β. Μιχαλολιάκος: Να διαλύσει τη ΝΔ ο Α. Σαμαράς

Ο υ­πο­ψή­φιος Δή­μαρ­χος Πει­ραι­ά, Βα­σί­λης Μι­χα­λο­λιά­κος, προ­έ­τρε­ψε τον Αν­τώ­νη Σα­μα­ρά να δι­α­λύ­σει τη Ν.Δ. και να ι­δρύ­σει νέ­ο πο­λι­τι­κό σχη­μα­τι­σμό ο ο­ποί­ος θα εκ­φρά­ζει ευ­ρύ­τε­ρες κοι­νω­νι­κές ο­μά­δες, κα­θώς…

Άρθρα-Απόψεις

Προεκλογικές διευκρινήσεις… με απλά λόγια αλήθειας. Για τα αεροδρόμια Καλαμάτας και Τρίπολης λέγονται πολλά.

Προεκλογικές διευκρινήσεις… με απλά λόγια αλήθειας. Για τα αεροδρόμια Καλαμάτας και Τρίπολης λέγονται πολλά.

Του Θόδωρου Σταυριανόπουλου* Για της Κα­λα­μά­τας: Η α­να­βάθ­μι­ση του δι­ε­θνούς α­ε­ρο­δρο­μί­ου Κα­λα­μά­τας θε­ω­ρεί­ται δε­δο­μέ­νη για το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο (Πε.Συ.) και τον…

Πρόσωπα που συμμετείχαν στα Πάθη του Κυρίου

Πρόσωπα που συμμετείχαν στα Πάθη του Κυρίου

Του Κυριάκου Κισκηρέα Τα Ι­ε­ρά ευ­αγ­γέ­λια πε­ρι­γρά­φον­τας τα Πά­θη του Χρι­στού πα­ρου­σιά­ζουν πέ­ρα α­πό το πρό­σω­πο του πά­σχον­τος Κυ­ρί­ου, πολ­λά άλ­λα…

Ούτε ανάκαμψη , ούτε ανάσταση !

Ούτε ανάκαμψη , ούτε ανάσταση !

Του Θό­δω­ρου Γα­λα­νό­που­λου Δεν φτή­νυ­νε μό­νο (ό­πως λέ­νε) το Πα­σχα­λι­νό τρα­πέ­ζι, αλ­λά και οι ζω­ές μας γε­νι­κό­τε­ρα ! Το ο­τι­δή­πο­τε συμ­βαί­νει…